Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Co to jest GUS

Co jest GUS?

        Skrótem GUS oznaczany jest Główny Urząd Statystyczny, dostępny na stronie internetowej: www.stat.gov.pl. GUS jest centralnym organem administracji państwowej, którego głównym obowiązkiem jest pozyskiwanie i opracowywanie informacji statystycznych dotyczących zarówno obszarów życia publicznego, jak i niektórych dziedzin z prywatnego życia obywateli państwa polskiego.

KOMISJA

        Jak sama nazwa wskazuje, KNF to komisja. W skład komisji wchodzą osoby zarządzające jej działaniem oraz reprezentanci resortów, które mają coś wspólnego z rynkiem finansowym. Prezesem KNF jest Marek Chrzanowski. Oprócz niego najwyższe stanowiska w tej instytucji sprawuje jeszcze dwóch jego zastępców – Marcin Pachucki i Andrzej Diakonow. Całkowity skład komisji można poznać na oficjalnej stronie KNF.

GUS jest najstarszą polską instytucją powołaną do życia w 1918 roku przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego. Instytucja ta od początku swojego istnienia nie zmieniła nazwy. Jej pierwszą siedzibą był adres przy ulicy Jasnej 10 w Warszawie. Nie na długo jednak – GUS od 1920 roku mieścił się przy Alejach Jerozolimskich 32. W związku z niszczycielskimi działaniami II wojny światowej praca GUS została zaburzona, a jej wyposażenie w 1940 roku przeniesiono do Krakowa. Wznowienie działalności GUS nastąpiło po zakończeniu II wojny światowej. Od 1953 roku główną siedzibą Głównego Urzędu Statystycznego pozostaje budynek przy ulicy Niepodległości 208 w Warszawie.

Główne zadania GUS to m.in.:

• organizowanie i prowadzenie badań statystycznych
• zbieranie i przechowywanie oraz opracowywanie danych statystycznych
• prowadzenie krajowego rejestru REGON
• tworzenie i aktualizacja rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT)
• prowadzenie szkoleń w obszarze statystyki
• administrowanie infrastrukturą techniczną
• wykonywanie analiz i opracowań na zlecenie
• rozpoznawanie zapotrzebowania na analizy statystyczne

GUS wszelkie zebrane i opracowane dane prezentuje w formie zagregowanej, dzięki czemu w praktyce nie jest możliwa identyfikacja poszczególnych respondentów. Oczywiście z uwagi na to, że dane pozyskiwane są od obywateli, muszą być objęte ścisłą tajemnicą poufności. Podlegają też szczególnej ochronie. Wszystkich pracowników GUS-u obowiązuje zaś złożenie pisemnego przyrzeczenia o następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Skąd GUS bierze zaś różnorodne dane? Te zbierane są nie tylko podczas spisów powszechnych czy wypełniania ankiet kierowanych do niewielkiej grupy odbiorców, ale również pozyskiwane z popularnych w Polsce formularzy tj. F-01, DG-1, P-01. Do tego dołożyć należy źródła administracyjne. Tu mowa o Urzędach Pracy, Urzędach Stanu Cywilnego, Policji czy różnorodnych ministerstw.

Osobą nadzorującą pracę Głównego Urzędu Statystycznego pozostaje jego prezes. Do jego obowiązków należy zaś m.in. coroczne sporządzanie i publikowanie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Narodowego Rachunku Zdrowia, przeprowadzanie spisów powszechnych, przechowywanie danych statystycznych oraz udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych.


Dodano: 11/02/2019 Autor: Agata Tomaszewska    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Strona ma charakter jedynie informacyjny. Nie gwarantujemy że podane informacje są prawdziwe. Nie ponosimy odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa.
Zawsze należy czytać umowy pożyczek i stosować się do warunków. lista-firm.com.pl 2018 & 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. ®

Warning: include(./../../php/get_rating.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/menda90/domains/lista-firm.com.pl/public_html/slownik/co-to-jest-GUS.php on line 80

Warning: include(./../../php/get_rating.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/menda90/domains/lista-firm.com.pl/public_html/slownik/co-to-jest-GUS.php on line 80

Warning: include() [function.include]: Failed opening './../../php/get_rating.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.3/lib/php') in /home/menda90/domains/lista-firm.com.pl/public_html/slownik/co-to-jest-GUS.php on line 80

Warning: include(./../../php/get_comments.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/menda90/domains/lista-firm.com.pl/public_html/slownik/co-to-jest-GUS.php on line 85

Warning: include(./../../php/get_comments.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/menda90/domains/lista-firm.com.pl/public_html/slownik/co-to-jest-GUS.php on line 85

Warning: include() [function.include]: Failed opening './../../php/get_comments.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.3/lib/php') in /home/menda90/domains/lista-firm.com.pl/public_html/slownik/co-to-jest-GUS.php on line 85