Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu pożyczki - czy warto ubezpieczać?

        Klienci zawierający umowę kredytu z bankiem często informowani są o tym, że konieczne staje się wykupienie ubezpieczenia kredytu. Czym jednak w istocie jest ten produkt finansowy, wymagany właśnie w bankach? W dużym skrócie będzie to zabezpieczenie dla banku przed niewypłacalnością klientów oraz stanowić będzie również formę ochrony przed ewentualnym poniesieniem przez bank strat. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczenie kredytu obowiązkowe jest jedynie wówczas, gdy zostało zawarte w ustawie. Ta z kolei, dotycząca udzielania pożyczek przez banki, ni przewiduje konieczności wykupienia ubezpieczenia kredytu. W praktyce jednak nierzadko pozytywna decyzja o udzieleniu kredytu przez bank uzależniona jest właśnie od wykupienia ubezpieczenia kredytu. Warto wiedzieć, że niegdyś dzisiejsze ubezpieczenie kredytu zastępowały takie instrumenty finansowe jak weksle, zastawy ręczne lub też poręczenia.

Ubezpieczenie kredytu lub pożyczki online może występować pod rozmaitymi postaciami. Warto wiedzieć, jakiego rodzaju ubezpieczenia kredytów zawierane są najczęściej. Zaliczyć do nich można ubezpieczenie:
na życie – to świadczenie w formie spłaty nieuregulowanej części kredytu, które wypłacane jest rodzinie zmarłego lub bankowi po przedstawieniu stosownych dokumentów
na wypadek utraty pracy przez klienta – zobowiązuje do spłaty rat pożyczki ubezpieczyciela – najczęściej w okresie od 6 do 12 miesięcy
na wypadek niezdolności do pracy – w zakresie tego ubezpieczenia mieści się niezdolność do pracy przez klienta, powstała w wyniku choroby
na wypadek trwałego inwalidztwa klienta – świadczenie wypłacane jest wówczas, gdy klient doznał tak poważnego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia mu stałe wykonywanie pracy
pomostowe – to ubezpieczenie zawierane jest wyłącznie przy kredytach hipotecznych; funkcjonuje jako zabezpieczenie dla banku na okres zapoczątkowany udzieleniem kredytu, do momentu sukcesywnego dokonania wpisu do księgi wieczystej
nieruchomości – świadczenie wypłacane bankowi przez ubezpieczyciela – na skutek zniszczeń powstałych np. podczas pożaru nieruchomości
niskiego lub całkowitego braku wkładu własnego – to ubezpieczenie występujące przy kredycie hipotecznym, w którym świadczenie pokrywa wysokość wkładu własnego klienta, a ten później zobowiązany jest do spłaty świadczenia wraz z comiesięcznymi ratami kredytu hipotecznego
Zanim jednak podpisze się którąkolwiek umowę ubezpieczenia o których mowa powyżej – zawsze warto dokładnie zapoznać się z wszelkimi jej szczegółami, a głównie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia kredytu lub pożyczki. Ilu ubezpieczycieli bowiem, tyle też różnorodnych sposobów definiowania chociażby inwalidztwa czy utraty pracy.

W przypadku kredytów hipotecznych występuje obowiązek wykupienia ubezpieczenia kredytu. Dobrze jednak wiedzieć, że obowiązek ten nie jest związany z koniecznością wykupienia ubezpieczenia w banku. Równie dobrze można to zrobić w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej. Tutaj jednak mała uwaga – w praktyce zazwyczaj wykupienie ubezpieczenia u kredytodawcy wiązać się będzie, na zasadzie oferty łączonej, z dostępem do niższego oprocentowania kredytu. Za tym idzie rzecz jasna niższy koszt całkowity udzielonego klientowi kredytu.

Wysokość ubezpieczenia kredytu może być bardzo różna. Czynnikami warunkującymi jego ostateczną ceną pozostawać będą takie czynniki jak: wysokość kredytu, termin jego spłaty, zdolność kredytowa klienta oraz jego wiek, a przede wszystkim – zakres wybranej przez klienta ochrony. Oczywiste pozostaje to, że inne koszty związane będą jedynie z ubezpieczeniem na życie, a inne, gdy połączy się kilka rodzajów ubezpieczeń.

Jeszcze jedna istotna kwestia. Zawierając umowę ubezpieczenia kredytu warto o tym poinformować kogoś z najbliższej rodziny. Dzięki tej wiedzy także członkowie rodziny będą mogli się czuć bezpiecznie – w razie nieprzewidzianych wypadków będą mogli odpowiednio zareagować i zgłosić się do ubezpieczyciela. Warto pamiętać też i o tym, by w razie wcześniejszej spłaty kredytu, zwrócić się do ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej. Najczęściej bowiem za ubezpieczenie kredytu płaci się z góry. Nierozsądnym byłoby nieodzyskanie przez klienta nadpłaconych wcześniej, a należnych mu środków finansowych.

O ubezpieczeniu kredytu i jego najpopularniejszych formach warto co nieco wiedzieć już wcześniej – jeszcze zanim udamy się do banku, chwilówki przez internet czy instytucji finansowej, żeby podpisać umowę pożyczki. Wiedza ta pozostaje niezbędna do tego, by móc w pełni świadomie podjąć mądrą decyzję o podpisaniu umowy ubezpieczenia kredytu na naprawdę korzystnych dla nas warunkach. Lub odmówieniu jej podpisania. Ostateczną decyzję warto jednak dokładnie przemyśleć i… przekalkulować. Wszystko po to, by na swoim ewentualnym skąpstwie też nie stracić.

Dodano: 17/11/2018 Autor: Magdalena Skalik    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.