Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Stopy procentowe

Jaki wpływ mają stopy procentowe na oprocentowanie pożyczek?

        Pośredni wpływ stóp procentowych na wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek jest faktem niezaprzeczalnym. Regulacje, przeprowadzane raz w miesiącu przez Radę Polityki Pieniężnej, mają na celu ustalenie stóp procentowych banku centralnego. Czym są stopy procentowe dla banków komercyjnych? W głównej mierze określają cenę, za jaką bank centralny jest w stanie pożyczyć pieniądze placówkom komercyjnym. Oznaczać też może cenę, w jakiej sprzedaje tym bankom papiery wartościowe.

        Wysokość stóp procentowych reguluje stawki WIBOR, co oznacza, że ma wpływ na stopę udzielanych pożyczek między bankami. Co za tym idzie – w dalszej perspektywie wysokość oprocentowania lokat jest również pośrednio związana z wysokością stóp procentowych banku centralnego.
        Na rynku finansowym wyróżnić można cztery rodzaje stóp procentowych: depozytową, lombardową, referencyjną oraz redyskontową. Każdy z tych rodzajów wiąże się z innymi wyznacznikami. Najważniejszym rodzajem stopy procentowanej jest stopa referencyjna, określana zamiennie mianem stopy interwencyjnej bądź stopy repo. Stanowi ona wyznacznik rentowności krótkoterminowych papierów wartościowych emitowanych przez NBP. Czynnik ten jest o tyle istotny, że reguluje ilość pieniędzy obecnych w gospodarce państwowej oraz wpływa na wysokość oprocentowania pożyczek pozabankowych oraz zawieranych między różnymi bankami. Tu warto zaznaczyć, że stawka WIBOR powinna osiągać wyższą wartość od stopy referencyjnej. Ten rodzaj stopy procentowej bowiem jest niezwykle istotnym czynnikiem, branym pod uwagę podczas ustalania wysokości oprocentowania kredytów i lokat bankowych – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
        Jaki wpływ na oprocentowanie pożyczek w bankach komercyjnych ma wysokość stóp procentowych? Okazuje się, że duży. W przypadku zapotrzebowania na kapitał, banki mogą zaciągnąć pożyczkę w banku centralnym. Tu istotnym czynnikiem będzie wysokość stopy lombardowej. Rzeczywistość pokazuje jednak, że tego typu pożyczka nie należy do tanich. W takim przypadku banki komercyjne wolą zaciągnąć pożyczkę z innego banku lub od klientów indywidualnych.

Co w przypadku, gdy stopy procentowe rosną bądź maleją?

Tu trzeba zdawać sobie sprawę z następujących zależności:

• podwyżka stóp procentowych oznacza, że banki komercyjne będą zmuszone do droższego pożyczania z banku centralnego; w takich sytuacjach najczęściej decydują się więc na pożyczanie funduszy od klientów indywidualnych. Aby zaś ich do siebie przekonać, konstruuje się specjalne oferty, w których zainteresowanie klientów przyciąga się najwyżej oprocentowanymi lokatami na rynku – stawia się więc na przygotowanie wyjątkowo konkurencyjnej oferty
• obniżenie stóp procentowych wiąże się z tańszym pożyczaniem pieniędzy przez banki centralne; w takiej sytuacji instytucje prywatne nie są zmuszone do pożyczania funduszy od klientów indywidualnych, co z kolei skutkuje obniżeniem oprocentowania lokat bankowych, a niektórych wypadkach wyższym oprocentowaniem pożyczek, to z kolei przekłada się na firmy pozabankowe które również mogą zwiększać odsetki i koszty chwilówek

Jak wynika jednak z obserwacji tendencji rynkowych, stopy procentowe utrzymują się na stałym, bardzo niskim poziomie. Aktualna sytuacja na rynku finansowym ma związek z łagodzeniem polityki pieniężnej.

Dodano: 19/09/2017 Autor: Mateusz Bogacz    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:Wszystkie publikacje:
Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.