Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Brak pieniędzy komornik

Jak przebiega windykacja? Co może zająć komornik, a czego nie może zająć? Jak się pozbyć komornika?

        Windykacją nazywany dochodzenie własności znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, dochodzenie swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Istnieją różne środki windykacji, są one w pełni legalne i prowadzone zgodnie z przepisami prawa. Ciekawostką jest, że określenie windykacja pochodzi z języka łacińskiego, a sama windykacja była stosowana już w starożytności.


        Wyróżniamy dwa sposoby windykacji: polubowną oraz sądową. Windykacja polubowna zwana miękką to po prostu na monitorowaniu dłużnika i sprawdzaniu czy nie ma opóźnień w płatnościach. W przypadku tego typu windykacji stosuje się głównie przypomnienia o dokonaniu zapłaty i wezwania do zapłaty. Aby taka windykacja była bardziej skuteczna często stosuje się dodatkowe zapisy o konsekwencjach nieopłacenia raty przykładowo groźba przekazania sprawy do sądu lub przekazaniu informacji o długu do Biura Informacji Gospodarczej. Drugim sposób windykacji - windykacja sądowa (twarda) polega na uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty. Na ten typ windykacji składa się postępowanie sądowe, egzekucyjne bądź karne. Sposób ten dotyczy dłużników, którzy opóźniają się ze spłatą przez długi czas, natomiast windykację polubowną stosuje się w przypadku „nowych” dłużników.
        Obecnie korzysta się również w dość nowoczesnej metody windykacji jaką jest przykładowo wystawienie w sieci opinii na temat dłużnika bądź zadłużonej firmy, w czasach w jakich żyjemy prawie każdy korzysta z Internetu i bardzo często sprawdza się ludzi zanim zawiąże się z nimi współpracę. Niektórzy wyróżniają także windykacje komorniczą (egzekucyjną). Polega ona na przekazaniu sprawy firmie komorniczej. Firma taka na podstawie np. orzeczenia sądowego, ugody sądowej lub aktu notarialnego egzekwuje dobra lub środki pieniężne. Komornik może jednak zająć tylko to co wskazał wierzyciel, działa on bowiem zgodnie w prawem. Windykacja przez komornika

        Nasuwa się więc pytanie - co może zająć komornik? Mogą to być m.in. :
- ruchomości- dane przedmioty mogą zostać wystawione na licytacji
- nieruchomości- komornik szacuje wartość nieruchomości po czym wystawia ją do licytacji
- rachunek bankowy- od niedawna obowiązują nowe przepisy mówiące, że wolne od zajęcia są środki do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wcześniej natomiast przepisy mówiły, że wolne od zajęcia są środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zmiana ta została wprowadzona w celu usprawnienia przeprowadzanych egzekucji komorniczych
- wynagrodzenie za pracę- w przypadku umowy o pracę egzekucji podlega połowa wynagrodzenia, a w przypadku umowy zlecenie bądź umowy o dzieło całe wynagrodzenie
- świadczenia emerytalne- komornik ma prawo zająć 25% emerytury lub renty
- różnego rodzaju akcje i udziały

        Czego natomiast nie może zając komornik?
- zapasów jedzenia i opału wystarczających na miesiąc
- przedmiotów gospodarstwa domowego czyli pościeli, ubrań niezbędnych do życia i pracy dłużnika i członków rodziny
- narzędzi i wszelkich przedmiotów, dzięki którym dłużnik wykonuje pracę zarobkową
- jednej krowy, dwóch kóz lub trzech owiec potrzebnych dłużnikowi do wyżywienia siebie i rodziny

        Komornik urządza maksimum dwie licytacje zajętego mienia, z czego w przypadku ruchomości podczas pierwszej z nich cena zajętego mienia wynosi 75 % wartości rynkowej, a podczas drugiej cena ta ma wysokość 50% ich wartości. W przypadku nieruchomości cena wywoławcza to w pierwszej licytacji 75% wartości rynkowej a w drugiej 2/3. Najpowszechniejszą formą działań komorniczych jest ściągnięcie środków z rachunku bankowego, jest ona możliwa jednak tylko jeśli dłużnik posiada jakieś środki na swoim koncie. W celu ściągnięcia zadłużenia komornik kontaktuje się z bankiem i zawiadamia o zajęciu środków znajdujących się na rachunku. Również często wykorzystuje się metodę egzekucji z wynagrodzenia za pracę. W takiej sytuacji komornik zawiadamia przedsiębiorstwo, w którym pracuje dłużnik o zajęciu wynagrodzenia na poczet spłaty zobowiązań. Jeśli chodzi o koszty komornicze to następują one dopiero gdy komornik dokona egzekucji, nie gdy ją rozpoczyna. W przypadku środków pieniężnych jest to 15% od danej kwoty. Nierzadko dochodzą do tego również inne koszty jak na przykład te związane z poszukiwaniem majątku dłużnika.

Warto również wyodrębnić etapy windykacji:
1. Za pierwszy etap można uznać samo powstanie zobowiązania, czyli nieopłacenie jakiejś raty
2. Drugim etapem są różnego rodzaju wezwania do zapłaty, są to działania polubowne, jest to etap na poziomie którego bardzo często dochodzi do porozumień i zawarcia ugody polegającej na zobowiązaniu się dłużnika do spłaty należności w ustalonym terminie
3. Jeśli dłużnik nie dokona zapłaty w ustalonym terminie sprawa przechodzi na drogę sądową, gdzie uzyskiwany jest tytuł egzekucyjny
4. Kolejny etap to postępowanie klauzulowe, które polega na uzyskaniu klauzuli wykonalności, czyli po prostu podstawy do rozpoczęcia procesu egzekucyjnego
5. Ostatni etap to postępowanie egzekucyjne, rozpoczyna się ono w momencie złożenia wniosku do komornika. Komornik egzekwuje zadłużenia zgodnie z prawem, na podstawie wniosku zawierającego informację jakie działania może podjąć

        Niespłacone kredyty i pożyczki Windykacja powinna być swego rodzaju mediacją pomiędzy dłużnikiem, a osobą udzielającą pożyczki. Nie zawsze niestety udaje się to załatwić polubownie. Oczywistym jest bowiem fakt, że jeśli ktoś nie spłaca pożyczki lub chwilówki to prawdopodobnie nie ma z czego. Ważnym faktem jest, że windykacja powinna być przeprowadzona jak najszybciej, zanim dług urośnie do wielkich rozmiarów. Im starszy dług tym ciężej może być go odzyskać. Największa szansa na odzyskanie długu jest naturalnie w przypadku osób młodszych, pracujących lub osób prowadzących jakąś działalność. Jak zatem uchronić się przed całym procesem windykacji? Ze strony banków i różnych przedsiębiorstw przemysłowych przede wszystkim dobrym krokiem będzie wywiad gospodarczy oraz dokładne sprawdzenie zdolności kredytowej osoby starającej się o pożyczkę. Być może już kiedyś były z nią jakieś problemy, może ma jakieś niespłacone zadłużenia lub przygody z firmami komorniczymi. Jeśli zaś chodzi o kredytobiorcę przed taką sytuacją może go uchronić dokładne czytanie umów, aneksów. Nie należy niczego podpisywać jeśli nie jesteśmy czegoś pewni. Należy wszystko dokładnie przemyśleć, obliczyć sobie wysokość rat, odsetek, zastanowić się czy będziemy w stanie taką pożyczkę spłacić. Warto również poszukać w sieci informacji o instytucji, od której chcemy się pożyczać. Czasami dobrze jest zrobić porównanie różnych ofert, zamiast brać pierwszą na jaką trafimy, bo wydaje się korzystna. Jest to ważna decyzja, nierzadko zaciąga się pożyczki spłacane przez wiele lat, wystarczy że stracimy pracę albo będziemy mieli jakieś problemy finansowe, nie spłacimy jednej raty i wtedy się zacznie. Windykacja nie jest niczym przyjemnym, słusznie zresztą komornik kojarzy się raczej negatywnie. Oczywiście to jest jego praca, którą musi wykonać, ale chyba nikt z nas nie chciałby mieć z nim do czynienia.
        Gdy jednak jesteśmy zadłużeni, warto wiedzieć jakie mamy prawa. Komornik bowiem nie może: zastraszać nas lub nam grozić, nachodzić nas ciągle w domu, dzwonić codziennie i wysyłać mnóstwo maili, rozmawiać o naszej sytuacji z osobami trzecimi oraz wprowadzać nas w błąd. Warto również wiedzieć, że nie mamy obowiązku wpuszczania windykatora do swojego domu. Jeśli zauważymy, że windykator działa niezgodnie z prawem powinniśmy natychmiast powiadomić o tym odpowiednie służby.


Dodano: 08/06/2017 Autor: Agata Tomaszewska    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:Wszystkie publikacje:
Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.