Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Zmiany dla dłużników i firm w BIG

Zmiany w przepisach dla dłużników, firm zalegających z płatnościami i osób z niespłaconymi pożyczkami

        Końcówka roku kalendarzowego 2017, a wraz z nią… zmiany. Te dotyczące dłużników warto poznać nie tylko wówczas, gdy ma się na swoim koncie niespłacone należności. Wiedza przydać się może wszystkim zainteresowanym tematyką windykacji, finansów i rejestrowania zadłużonych firm, kontrahentów w BIG. Sprawdziliśmy o czym warto wiedzieć i co obowiązuje od 13 listopada 2017 roku.
        Podstawowa zmiana – już po 30 dniach od daty ostatniego rachunku czy faktury do opłacenia można trafić do rejestru dłużników. Wcześniej obowiązywał termin 60 dni – i dopiero po tym okresie trafić można było na listę udostępnionych informacji gospodarczych i wymiany danych. Zmiany, którym przewodzi ta wspomniana wyżej – mają na celu znaczne uproszczenie i przyspieszenie skutecznej windykacji.

        Największym problemem dnia codziennego zarówno dużego, jak i całkiem małego, bo indywidualnego przedsiębiorcy, są zatory płatnicze. Praktycznie bez końca mnożyć można przykłady sytuacji, w których kontrahent jest winien uregulowania płatności, a znacznie zwleka z jej sfinalizowaniem. O tym, że problem zatorów finansowych jest duży, informują liczby. Bazując na samych danych umieszczonych w rejestrze BIG InfoMonitor, obecnie można mówić o ponad 2,2 mln dłużników, którzy nie rozliczyli się dotychczas z zaległościami rzędu ponad 37 miliardów złotych!

        Jakie realne korzyści z obowiązujących od niedawna zmian w prawie mają odczuć przedsiębiorcy oraz osoby prywatne? Przede wszystkim ochronę przed zleceniem konkretnych usług nierzetelnym kontrahentom. Potencjalny klient zainteresowany nawiązaniem współpracy z daną firmą z pewnością się z niej wycofa jeśli dowie się, że przedsiębiorstwo jest niewypłacalne czy zalega z podatkami na rzecz państwa.

        Nowelizacja prawa zakłada, że zgłoszenia dłużnika do BIG dokonać można już po 30 dniach od terminu zapłaty. Dotychczas okres ten był dwa razy dłuższy. Zmiany umożliwią wcześniejsze uruchomienie procedur windykacyjnych, a co za tym idzie – szybsze odzyskanie należności. Jak wykazują analizy przeprowadzone przez BIG InfoMonitor, już po pierwszym wezwaniu do zapłaty spora część dłużników reguluje zaległość finansową, a kolejne 25% z nich uiszcza zaległości tuż po pojawieniu się informacji o długach w rejestrze.

        A co niesie za sobą znalezienie się w rejestrze dłużników? To niekorzystna opcja zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, konsumentów. Dłużnik będzie trudniej nawiązywał relacje handlowe i musi liczyć się z odmową przyznania kredytu czy chęci podpisania umowy długoterminowej ze wskazaniem na odroczony termin płatności. Trudności te pojawić się mogą już przy podstawowych umowach zawieranych przez wielu z nas na co dzień – umowie z operatorem telefonicznym, internetowym czy telewizyjnym.

        Zmiany w prawie to także korzystne rozwiązania w obszarze windykacji. Jak to rozumieć? Od listopada 2017 roku wezwania do zapłaty mogą być wysyłane drogą elektroniczną, co znacznie zmniejszy koszty procesu windykacyjnego. Dotychczas jedyną opcją było wysłanie listu poleconego lub doręczenie wezwania do rąk własnych osoby zadłużonej. Nie jest jednak tak, że możliwość otrzymania wezwania do zapłaty drogą elektroniczną jest standardem. Aby istniała taka opcja, konieczne jest uwzględnienie właściwego sformułowania w szczegółowych zapisach umowy.

        Co jeszcze warto wiedzieć? Choćby to, że nowelizacja ustawy zakłada możliwość, a nawet obowiązek, wymiany informacji między biurami informacji gospodarczej. W praktyce więc osoby pragnące sprawdzić rzetelność swoich kontrahentów będą miały dostęp do naprawdę szerokiej bazy danych. Już jeden wniosek wystarczy, by uzyskać rozbudowaną informację gospodarczą z różnych źródeł.

trafianie firm i dłużników do BIG         Obowiązkiem BIG-ów od 13 listopada 2017 roku jest również analizowanie przetwarzanych danych. Tym samym klient otrzymując raport o kontrahencie otrzyma także rekomendację w kwestii dalszej współpracy.
Jakie informacje będą przetwarzane w procesie tworzenia rzetelnych raportów? Wykorzystywane będą takie dane jak: PESEL, REGON, CEiDG, KRS, Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości oraz jeszcze nieuruchomiony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Wszystko po to, by wszelkie firmowe dane zostały dokładnie sprawdzone i nie można było mówić o jakichkolwiek błędach w rejestrze.

        Komu upiecze się wpis do rejestru dłużników? Tym, którzy mają aktywne roszczenie od 10 lat albo i więcej. Wpisu do rejestru nie będzie można dokonać ani w stosunku do konsumenta – dłużnika, ani też przedsiębiorcy – dłużnika. Od 13 listopada 2017 roku każdy wierzyciel na stosowny wniosek dłużnika będzie musiał poinformować BIG, że dane zobowiązanie finansowe jak internetowe pożyczki dla firm jest przedawnione. Wówczas właśnie biuro informacji gospodarczej będzie zobowiązane do zamieszczenia w rejestrze informacji o uznaniu roszczenia za przedawnione i nieaktualne.
W imię zmian w ustawie więcej obowiązków spoczywać będzie na barkach biur informacji gospodarczej. Jeśli bowiem nie usuną one danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub ich nie zaktualizują, będą mogły im zostać postawione zarzuty czynu nieuczciwej konkurencji.

        Zmiany, które weszły w życie z 13 listopadem 2017 roku to część większej całości – tzw. pakietu wierzycielskiego, wchodzącego w skład planu Morawieckiego. Jeden z najważniejszych celów tego planu zakłada poprawę ogólnej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw i zapewnienie im pewności obrotu. Wszystko przez zminimalizowanie zatorów płatniczych oraz ułatwienie oceny wiarygodności płatniczej konkretnego kontrahenta. W ramach zmian przyspieszeniu uległo też sądowe dochodzenie roszczeń.

        Sam pakiet wierzycielski obowiązuje od czerwca 2017 roku, jednak jeden z jego istotnych elementów wciąż czeka na wdrożenie. Mowa o uruchomieniu Rejestru Należności Publicznoprawnych, gdzie znajdą się dane osób zalegających z wierzytelnościami wobec państwa. W takim rejestrze znaleźć się będą mogły nie tylko osoby, które nie płacą podatków, ceł, czy składek ZUS, ale również i pozabankowych internetowych pożyczek chwilówek na dowód czy mandatów karnych. Na uwagę jednak zasługuje kwota zaległych wierzytelności – ma być nie mniejsza, niż 5000 zł. I jeszcze jedna ważna informacja. Zgodę na uzyskanie danych o osobie fizycznej będzie musiała wyrazić ona sama. Zgoda ta jednak nie będzie potrzebna w przypadku sprawdzania firm.

Dodano: 18/11/2017 Autor: Marlena Skalik    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:Wszystkie publikacje:
Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.