Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Wniosek PCC-3 online

Wniosek PCC-3 do pobrania w formacie pdf, do druku przez Internet

>>> Pobierz wniosek PCC-3 online <<<

        Wniosek jest to deklaracja w sprawie czynności cywilnoprawnych, dane podatnika oraz wszelkie pozostałe informacje które zawieramy we wniosku, takie jak obliczenia należnego podatku od czynności cywilnoprawnych lub od umowy spółki nie muszą być składane osobiście w urzędzie, wystarczy złożyć wniosek online.

Choć brzmi dość tajemniczo i na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że raczej nie wypełniamy jej zbyt często, to jednak rzeczywistość pokazuje, jak bardzo można się mylić. Mowa o deklaracji PCC-3, będącej deklaracją podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten dotyczy naprawdę wielu transakcji zawieranych podczas codziennych zakupów. Nierzadko nie zdajemy sobie nawet sprawy z konieczności wypełnienia takiej deklaracji, a przez to rozliczamy się z urzędem zbyt późno i jesteśmy zobowiązani do zapłaty większej kwoty na rzec urzędu właśnie.

Obowiązek podatkowy w Polsce jest bardzo różny, ale czasem po prostu da się go uniknąć. Taką możliwość daje rozbudowany katalog zwolnień podatkowych, uwzględniający również opcję uniknięcia podatku w sytuacji, gdy odpowiednio skonstruuje się daną umowę.

Mówiąc o konieczności opodatkowania warto wskazać, co podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce. Są to:
• umowy sprzedaży i zamiany rzeczy, jak również praw majątkowych
• umowy pożyczek pieniężnych
• umowy darowizny – dotyczą sytuacji, w których osoba obdarowana przejmuje długi lub zobowiązania spoczywające dotychczas na darczyńcy
• umowy dożywocia
• umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – dotyczą kwestii związanych ze spłatami bądź dopłatami w części
• ustanowienie hipoteki
• ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym także nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności
• umowy depozytu nieprawidłowego,
• umowy spółki
• zmiany umów sprzedaży i zamiany rzeczy, w szczególności jeśli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych(z wyjątkiem przenoszenia siedziby spółki lub jej realnego ośrodka zarządzania spoza terytorium UE),
• orzeczenia sądów, w tym także polubownych oraz ugody (jeśli wiążą się z wywołaniem podobnych skutków prawnych do tych przedstawionych punkt wyżej)

Deklarację PCC-3: jej wypełnienie i złożenie oraz odprowadzenie należnego podatku, obowiązują pewne terminy. Podatnik powinien pamiętać o tym, że ma 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego na to, by go zrealizować. Deklarację można wysłać listem poleconym lub drogą e-mailową. W tym drugim przypadku należy oczekiwać na UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Osoba dokonująca transakcji u notariusza nie musi martwić się żadnymi terminami. Notariusz sam pobierze niezbędny podatek i przedstawi go przed właściwym urzędem skarbowym.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są różnorodne i zależą od rodzaju umowy. Kształtują się następująco:
• 2% przy większości umów sprzedaży; wyjątkiem jest sprzedaż innych praw majątkowych – wówczas obowiązuje stawka 1%
• 2% przy większości zamian, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, darowizn; wyjątkiem jest przeniesienie własności innych praw majątkowych – tu stawka wynosi 1%
• 1 % przy odpłatnym użytkowaniu, w tym nieprawidłowym oraz odpłatnej służebności
• 2% przy pożyczkach i depozycie nieprawidłowym
• 0,1% przy hipotece na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności oraz 19 zł na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalone
• 0,5% spółka, w tym zmiany umowy spółki
• czynności nieujawnione – 20% obowiązuje wówczas, gdy biorący pożyczkę powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, przy czym jednocześnie nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez SKOK lub przekazem pocztowym

Dodano: 01/12/2017 Autor: Agata Tomaszewska    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.