Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Baza ERIF

Co to jest Biuro Informacji Gospodarczej?

        Chyba każdy, kto kiedykolwiek myślał o wzięciu pożyczki lub podjęciu współpracy z jakąś firmą spotkał się z pojęciem Biura Informacji Gospodarczej. Niestety nie dla wszystkich zasady działania tego typu instytucji są jasne. Co to są Biura Informacji Gospodarczej, na jakich zasadach funkcjonują i jakie są ich cele?

        Kiedy podejmujemy współpracę z jakąś firmą, chcielibyśmy mieć pewność, że jest ona wypłacalna, a także spłaci wszystkie wierzytelności w terminie. Jest to ważne zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorstw. W przypadku tych drugich znaczne opóźnienie w płatnościach może prowadzić nawet do bankructwa. Jak zyskać pewność, że nasz partner biznesowy jest rzetelny? Najlepszym sposobem jest sprawdzenie danych o nim w Biurze Informacji Gospodarczej.

Tak więc Biurem Informacji Gospodarczej nazywamy instytucję, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, jak również udostępnianie na życzenie informacji o podmiotach znajdujących się w ich rejestrach. Podstawą działania tych biur jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu i wymianie informacji gospodarczych. Warto nadmienić, że nowelizacja tej ustawy jeszcze bardziej szczegółowo określiła zakres działania BIGów. Zgodnie z nią zadaniem tych instytucji jest rozpowszechnianie informacji gospodarczych, pozyskiwanie i przetwarzanie danych pochodzących z różnych rejestrów należących do państwa. Innym zadaniem jest analiza wiarygodności różnych podmiotów gospodarczych.

Jak już zauważyliśmy mowa jest o Biurach Informacji Gospodarczej, a nie o jednej instytucji. Współcześnie funkcjonuje ich w Polsce kilka i są one firmami prywatnymi. Dodatkowo każdy z nich posiada odrębne dane (co ma się w niedalekiej przyszłości zmienić). W praktyce oznacza to, że żeby uzyskać informacje o danej firmie, musimy złożyć zapytania we wszystkich biurach. Tylko w ten sposób zyskamy stuprocentową pewność, że nasz kontrahent jest wiarygodny, bądź nie. BIGi mają możliwość wymiany informacji z innymi podmiotami tego typu funkcjonującymi na terenie Unii Europejskiej.

Jakie Biura Informacji Gospodarczej działają w Polsce?

        Współcześnie możemy się spotkać z kilkoma Biurami Informacji Gospodarczej. Na chwilę obecną warto zainteresować się wszystkimi, gdyż potencjalny wierzyciel mógł zgłosić nierzetelną firmę tylko jednemu lub części z nich. Obecnie na rynku funkcjonują:
- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (w skrócie Big InfoMonitor),
- Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (znane również jako Rejestr Dłużników ERIF S.A.),
- Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA (a w skrócie – KIDT),
- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (znany powszechnie jako KRD BIG), i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG).

Każde z tych biur dysponuje własną listą nierzetelnych kontrahentów, choć trwają pracę nad projektem, zgodnie, z którym mają one rozpocząć wymianę informacji na większą skalę. Obecnie jest to niemożliwe, gdyż tego typu biura są osobnymi podmiotami, a dodatkowo stanowią dla siebie konkurencję.

BIG a BIK – jakie są pomiędzy nimi różnice? Jak wyjść z BIG?

        Zapewne ze względu na podobną nazwę wielu z nas myli Biura Informacji Gospodarczej (BIG) z Biurem Informacji Kredytowej. Jest to poważny błąd, gdyż instytucje te oprócz podobnych założeń, nie mają ze sobą wiele wspólnego. Zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest gromadzenie i przetwarzanie informacji odnoszących się jedynie do zobowiązań kredytowych klientów banków, a czasem również firm pożyczkowych i innych podobnych instytucji. Bardzo istotną różnicą jest także fakt, że BIK funkcjonuje w oparciu o prawo bankowe. Ponadto zawiera on informacje o wszystkich kredytach, pożyczkach, kartach kredytowych, debetach na koncie. W BIK znajdują się informacje zarówno negatywne, jak i pozytywne. BIG gromadzone są jedynie dane o dłużnikach. Jeżeli więc kiedykolwiek braliśmy jakąś pożyczkę i terminowo ją spłaciliśmy, w Biurze Informacji Kredytowej jest o tym wzmianka. Jest to sytuacja pozytywna, ponieważ w przyszłości łatwiej będzie się nam ubiegać o kredyt i otrzymać go na atrakcyjnych warunkach.

Kto może znaleźć się w rejestrach BIG?

        Jeżeli mamy negatywne doświadczenia z konkretnym kontrahentem, warto jest pomyśleć o umieszczeniu informacji o nim w BIG. Możemy to zrobić jako osoby prywatne, a także firmy. Żeby tego dokonać musimy mieć podpisaną umowę z BIGiem. Co niezwykle istotne – inne zasady obowiązują przy zgłaszaniu konsumentów, inne natomiast w przypadku firm. Jeżeli chcemy zgłosić do BIGu osobę prywatną, musimy pamiętać, że zgłoszenie jest możliwe, kiedy zaległości wynoszą przynajmniej 200 zł, a od terminu ich spłaty minęło przynajmniej 60 dni. Dodatkowo zobowiązanie musiało powstać w wyniku stosunku prawnego. Przed zgłoszeniem konieczne jest również wezwanie do zapłaty dłużnika. Do BIGu możemy udać się w momencie, kiedy od otrzymania takiego wezwania minął miesiąc.

W sytuacji, kiedy chcemy zgłosić do BIGu firmę zobowiązanie musi być wyższe i wynosić co najmniej 500 zł. Ponadto jego termin został przekroczony o 60 dni. Tu również konieczne jest wysłanie wezwania do zapłaty. Zgłoszenie do BIGu jest możliwe po miesiącu od momentu, kiedy firma otrzymała takie wezwanie. Bardzo ważne jest, żeby na wezwaniu do zapłaty znalazła się wzmianka o tym, że jeżeli zapłata nie zostanie uiszczona, umieścimy dane firmy w BIG.

Sprawdź siebie w bazie BIG

Jak sprawdzić siebie w BIG?

        Warto mieć świadomość, że możemy sprawdzić informacje o sobie w BIG. Jest to jak najbardziej wskazane, gdyż zdarzają się sytuacje, gdy w takich rejestrach znajdują się dane nieprawdziwe. Z tego względu nawet powinniśmy od czasu do czasu monitorować informacje o sobie lub o firmie, którą prowadzimy. Monitorowanie informacji jest bezpłatne, ale pod warunkiem, że odbywa się nie częściej niż raz na pół roku. W momencie, kiedy chcemy korzystać z rejestrów BIGu wielokrotnie w przeciągu tego czasu, będziemy musieli za to zapłacić. Konkretny cennik znajdziemy na stronie internetowej wybranego Biura Informacji Gospodarczej. Jeżeli godzi o wgląd do danych, BIG zakłada pewne ograniczenia. Jeżeli jesteśmy osobą prywatną, mamy dostęp do informacji o sobie, a także o dowolnej firmie. Nie mamy natomiast wglądu do danych innych osób prywatnych. Jako firma możemy zdobyć dane o każdej innej firmie. W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zdobycia danych o konsumentach, ale jest to możliwe dopiero po uzyskaniu pisemnego upoważnienia (jednocześnie możliwość wglądu do danych jest uzyskiwana na trzydzieści dni).

Jakie wymagania stawiane są przed BIG?

        Prawo dokładnie określa sposób funkcjonowania instytucji, jakimi są BIGi. Mogą one działać jedynie jako spółki akcyjne. Co ważne minimalny kapitał takiej spółki musi wynosić nie mniej jak cztery miliony złotych. Niedopuszczalne jest, żeby w skład osobowy biura wchodziły osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe. Każdy BIG powinien posiadać szczegółowy regulamin, który określa zasady jego funkcjonowania. Tworzony przez zarząd biura regulamin musi zostać zatwierdzony przez ministra gospodarki.Dodano: 03/01/2018 Autor: Magdalena Skalik    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.