Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Co to jest KNF

CO TO JEST KNF?

        Każde szanujące się państwo, w którym funkcjonuje wolny rynek, posiada jego regulacje i organy, które sprawują kontrolę nad podmiotami objętymi tymi właśnie regulacjami. KNF jest jednym z nich i kontroluje polski rynek finansów. Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje się kontrolą rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego, sektorem bankowym, instytucjami pieniądza elektronicznego i instytucjami płatniczymi, a także biurami usług płatniczych. Celem działania KNF jest dbanie o prawidłowe i sprawiedliwe funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce tak, by rozwijał się w granicach obowiązującego prawa.

KOMISJA

        Jak sama nazwa wskazuje, KNF to komisja. W skład komisji wchodzą osoby zarządzające jej działaniem oraz reprezentanci resortów, które mają coś wspólnego z rynkiem finansowym. Prezesem KNF jest Marek Chrzanowski. Oprócz niego najwyższe stanowiska w tej instytucji sprawuje jeszcze dwóch jego zastępców – Marcin Pachucki i Andrzej Diakonow. Całkowity skład komisji można poznać na oficjalnej stronie KNF.

ZADANIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

        Oprócz podmiotów wymienionych na wstępie artykułu i nad którymi KNF sprawuje kontrolę, komisja ma też szereg innych zadań. Na oficjalnej stronie instytucji możemy znaleźć także inne wyzwania, któremu KNF musi stawić czoła na polskim rynku finansowym:
a. podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
b. podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
c. podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
d. udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
e. stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
f. wykonywanie innych zadań określonych ustawami.” (cytat z bip.knf.gov.pl)

Do zadań komisji zalicza się także kontrolowanie rynku szybkich pożyczek, chwilówek online i innych usług tego typu.

KNF i jego przedsięwzięcia

        KNF słynie wśród społeczności nowych technologii jako zagorzały ich wróg. Komisja jest współautorem akcji „#uważajnakryptowaluty” oraz „A Ty kim będziesz, kiedy bańka pęknie?”. Nie umniejszając roli KNF w prawidłowym funkcjonowaniu rynku, to jednak ostatnimi czasy wybierają bardzo niekonwencjonalne metody walki z, w ich mniemaniu, szkodliwymi podmiotami uczestniczącymi w rynku. Komisja wydała ok. 100 tys. PLN na opłacenie kampanii przeciw cyfrowym walutom (kryptowalutom), w której to kampanii swoją rolę znaleźli polscy youtuberzy, mający zniechęcić inwestorów do rynku kryptowalut poprzez nagrywanie prześmiewczych filmików i wątpliwej jakości programów edukacyjnych „X faktów o...”.


Dodano: 19/09/2017 Autor: Agata Stopka    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.