Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Co to jest KRD

Co to jest KRD?

        KRD to skrót od jednego z najważniejszych i najbardziej opiniotwórczych, a także pierwszych uruchomionych w Polsce biur informacji gospodarczych, jako narzędzia do weryfikowania sytuacji finansowej klienta potencjalnej pożyczki online czy też pożyczki na dowód. Krajowy Rejestr Długów działa od 4 sierpnia 2003 roku w formie spółki akcyjnej pobiera, prowadzi, jak i rozpowszechnia publicznie i wymienia informacje oraz makrodane z gospodarki.

Jakie informacje można znaleźć w KRD?

        W rejestrze znajdują się dane dotyczące:
• zadłużenia
• terminowego wywiązywania się z uruchomionych zobowiązań finansowych

Kiedy wpis do KRD? Kto może wystąpić do KRD o umieszczenie danych o dłużniku? Mogą to być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i jednostki organizacyjne różnorodnych instytucji – w tym gminnych oraz osoby fizyczne. Krajowy Rejestr Gospodarczy regularnie publikuje również statystyki ukazujące poziom zadłużenia w poszczególnych branżach i sektorach działalności gospodarczej.

Kim jest wierzyciel i dłużnik w KRD?

        Wierzycielem jest osoba, która może żądać od innej osoby spełnienia świadczenia. Sytuacja ta ma miejsce wówczas, gdy ta osoba dłużna jest wierzycielowi określoną sumę finansową. Dłużnik zaś to osoba (równie dobrze: firma lub instytucja), która jest zobowiązana do spełnienia świadczenia finansowego wobec wierzyciela.

Korzyści związane z obecnością w Biurze Informacji Kredytowej

        Biuro Informacji Kredytowej jest niewątpliwie instytucją, które służy bankom i innym instytucjom finansowym. Dzięki niemu mogą one szybko zweryfikować klienta, a w przypadku, gdy nie jest on wiarygodny – odmówić udzielenia mu pożyczki. Dzięki temu unikają one ogromnych strat. Wbrew pozorom BIK służy również konsumentom. Błyskawiczna weryfikacja ich wiarygodności sprawia, że czas oczekiwania na upragniony kredyt zdecydowanie się skraca. Należy pamiętać, że baza KRD różni się od BIG, BIK, ERIF.

Kto może znaleźć się w KRD?

        Do spisu prowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów trafić mogą osoby, które:
• podpisały zobowiązanie finansowe w postaci kredytu konsumenckiego
• zobowiązanie finansowe wynosi co najmniej 200 zł (dla firm zobowiązanie to wynosi przynajmniej 500 zł)
• zobowiązanie finansowe jest wymagalne w terminie co najmniej od 60 dni
• minęło 30 dni od momentu wysłania przez wierzyciela na adres dłużnika wezwania do zapłaty, przy jednoczesnym podaniu informacji o możliwości umieszczenia danych dłużnika w rejestrze KRD.

Możliwość znalezienia się w KRD mają te osoby, które udostępniły kredytodawcom swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL. W przypadku firm podstawowymi danymi umożliwiającymi dodanie wpisu do KRD są następujące informacje: nazwa firmy, siedziba i adres oraz numer NIP.

Jak sprawdzić swoje dane, siebie czy firmę w KRD? Jak wykreślić się z KRD?

Wniosek o wykreślenie siebie z KRD

        Jak się okazuje, to nie jest nic trudnego. Nie jest wymagane żadne pozwolenie ani upoważnienie do tego, aby sprawdzić informacje w KRD o konkretnej firmie. W zupełności wystarczy podanie numeru NIP przedsiębiorstwa. Co w takim raporcie się znajdzie? Z pewnością wszelkie dane udostępnione przez wierzycieli, ale nie tylko. Pojawią się również informacje dotyczące konsumentów, jeśli przedsiębiorstwo ma dłużników bądź akcjonariuszy pozostających osobami prawnymi lub zaliczanych do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
        Sprawdzenie w KRD informacji o konsumencie nie jest już jednak tak proste i oczywiste. Aby można się było o to starać, niezbędne jest posiadanie upoważnienia od tego konsumenta. Dokument ten jednak zachowuje ważność jedynie w terminie 30 dni od wystawienia. Wykreślenie z KRD odbywa się po rozpatrzeniu wniosku o wykreślenie, kliknij obrazek aby pobrać.

Przyjmuje się, że upoważnienie udzielone przez konsumenta powinno mieć formę pisemną i zawierać najważniejsze informacje takie jak:
• miejscowość i datę
• imię i nazwisko konsumenta oraz adres zameldowania
• numer PESEL
• czytelny podpis konsumenta

Aby sprawdzić siebie w KRD trzeba złożyć wniosek poprzez założenie konta na ich stronie (link).

Wnioski do KRD do pobrania:


Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.