Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


dług publiczny

Co to jest dług publiczny?

        Dług publiczny to zgodnie z definicją wynikającą z ustawy, państwowy dług publiczny, czyli suma zadłużenia podmiotów sektora finansów publicznych: Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszów celowych wobec wierzycieli krajowych. W takim rozumieniu dług publiczny będzie długiem krajowym. Dług wobec wierzycieli zagranicznych będzie z kolei długiem publicznym zagranicznym.

Ujmując to nieco prościej i bardziej zrozumiale: długiem publicznym nazwiemy całkowite zadłużenie państwa. Zadłużenie to rośnie wraz z występowaniem deficytu, a co za tym idzie – koniecznością zaciągnięcia nowych wydatków przez państwo. Wszystko po to, by pokryć zwiększone wydatki tymi pożyczkami właśnie.

Definiując dług publiczny zaś za Samuelsonem i Nodrhausem, będzie nim "całość zobowiązań rządu w formie obligacji oraz pożyczek zaciąganych na krótsze terminy. Dług publiczny nie obejmuje obligacji znajdujących się w rękach agencji quasi-rządowych, takich jak bank centralny."

Skąd w ogóle istnienie długu publicznego? Ten pojawia się wówczas, gdy zbyt długo utrzymuje Dię deficyt budżetowy. Ten z kolei związany jest z ujemną różnicą pomiędzy wydatkami ujętymi w budżecie, a dochodami w określonym okresie czasu. Wielkość długu publicznego wzrastać będzie również wówczas, gdy zwiększą się wydatki publiczne na nieprzewidziane okoliczności chociażby kryzysu gospodarczego czy klęski żywiołowej. W takich sytuacjach za normalne uznaje się znaczny spadek aktywności gospodarczej, przez co i wpływy do państwowego budżetu znacznie maleją. W takiej sytuacji nietrudno wpaść w pułapkę zadłużenia – to staje się realne wówczas, gdy rząd w celu spłaty odsetek od aktualnych zobowiązań, zaciągać będzie coraz to nowsze kredyty.

Mówiąc o długu publicznym, jego definicji i przyczynach, wskazać trzeba byłoby i na sposoby radzenia sobie z nim właśnie. A tu sprawdzi się udzielanie przez bank centralny różnorodnych kredytów – od tych krótko-, po długoterminowe, jak i emisja lub sprzedaż papierów wartościowych, w tym krótkoterminowych weksli skarbowych, średnioterminowych biletów skarbowych czy długoterminowych obligacji.Dodano: 08/04/2019 Autor: Magdalena Skalik    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.