Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Leasing logo

Co to jest leasing, dla kogo jest leasing?

        Leasing jest to umowa, na podstawie której jedna ze stron przekazuje drugiej prawo do korzystania z określonej rzeczy przez określony czas. W zamian druga strona zobowiązuje się do opłacania rat zwanych ratami leasingowymi. Umowa taka jest zgodna z prawem i regulowana specjalnymi przepisami.


Jakie są rodzaje leasingu?

Umowa leasingu

       Wyróżnia się leasing bezpośredni oraz pośredni. W leasingu bezpośrednim producent zawiera umowę bezpośrednio z klientem, natomiast w przypadku leasingu pośredniego odbywa się to zwykle poprzez różnego rodzaju przedsiębiorstwa leasingowe. Jeśli chodzi o rodzaje leasingu wyróżnia się przede wszystkim leasing finansowy i leasing operacyjny.
Leasing finansowy - polega na tym, że jedna strona umowy oddaje drugiej prawo do korzystania z określonej rzeczy w zamian za opłacane raty leasingowe. W przypadku tego leasingu amortyzacja jest obowiązkiem leasingobiorcy. W momencie spłaty ostatniej raty przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy. Podatek VAT opłacany jest z góry wraz z pierwszą ratą.
Leasing operacyjny - w przypadku tego leasingu konkretna rzecz przekazywana jest do użytkowania na pewien czas, najczęściej nie dłuższy niż czas zużycia leasingowego tej rzeczy. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu tej rzeczy. W przeciwieństwie do leasingu finansowego tutaj amortyzacja jest obowiązkiem leasingodawcy. Podatek VAT jest doliczany do rat leasingowych.

Jakie są podmioty umowy leasingowej?

        Możemy wyróżnić trzy podmioty umowy leasingowej. Pierwszym z nich jest leasingodawca czyli osoba będąca właścicielem przedmiotu leasingu oddająca go w użytkowanie drugiej stronie umowy na określony czas na określonych warunkach. Najczęściej są to przedsiębiorstwa leasingowe, rzadziej producent dobra. Drugim podmiotem jest leasingobiorca czyli osoba korzystająca z przedmiotu umowy, najczęściej są to różne przedsiębiorstwa i spółki. Trzecim podmiotem jest zbywający czyli osoba, od której leasingodawca nabył rzecz lub producent. Przedmiotem umowy leasingowej mogą być tylko rzeczy: obiekty konsumpcyjne, obiekty inwestycyjne i nieruchomości. Podczas transakcji leasingowej mogą brać również udział: poręczyciel - w przypadku, gdy kondycja finansowa leasingobiorcy budzi zastrzeżenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe - w celu ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Przeważnie o wyborze ubezpieczenia decyduje leasingodawca.
        Umowa może zostać rozwiązana w przypadku sytuacji, za którą leasingodawca nie jest odpowiedzialny. Pytanie więc co można leasingować? Najczęściej przedmiotem leasingu są samochody osobowe i ciężarowe. Rzadziej pojazdy specjalistyczne jak np. koparki, łodzie. Czasami można się spotkać w ofertą leasingowania komputerów, mebli i innych środków trwałych. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno rzeczy nowe jak i używane. Nie trudno będzie znaleźć leasingodawcę gotowego sfinansować rzeczy używane, najczęściej jednak ważną rolę gra tutaj wiek przedmiotu.

Co powinna zawierać umowa leasingowa?

Umowa leasingowa powinna zawierać takie informacje jak:
• czas trwania umowy leasingowej,
• wysokość rat leasingowych,
• wysokość opłaty wstępnej,
• kwotę wykupu,
• informacje na temat działań w różnych sytuacjach jak np. w sytuacji kasacji samochodu,

        Umowę leasingową może zawrzeć nie tylko firma, istnieje bowiem coś takiego jak pożyczka konsumencka. Jest ona przeznaczona dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Nie jest to jednak zbyt często stosowane w Polsce. Więcej w temacie czy wybrać leasing czy chwilówkę lub pożyczkę ratalną w publikacji na stronie głównej.


Dodano: 30/06/2017 Autor: Agata Tomaszewska    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.