Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Co to jest rodo?

Co to jest RODO i czy firmy pożyczkowe muszą to stosować?

        Choć określenie RODO jeszcze do niedawna siało prawdziwą panikę w wielu przedsiębiorstwach, aktualnie nie pozostaje żadną tajemnicą. W istocie sam skrót RODO oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 roku także w Polsce. Głównym celem zmian w przepisach prawa dotyczących danych osobowych jest maksymalne ułatwienie przesyłu informacji między krajami unijnymi oraz doprowadzenie do sytuacji, w których dane osobowe będą wyjątkowo bezpieczne.

Szczególne obawy o zastosowanie i wdrożenie tych nowych przepisów miały firmy bazujące na bardzo szerokim przetwarzaniu danych osobowych swoich klientów. Chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie, czy firmy pożyczkowe muszą stosować RODO, powinno być to jasne: oczywiście, że tak.

Każda z firm pożyczkowych, gromadząc dane swoich klientów, staje się również administratorem danych uzyskanych chociażby przy wypełnianiu formularzy rejestracyjnych pożyczek czy zakładania indywidualnego profilu klienta za pośrednictwem strony internetowej pożyczkodawcy. Dlatego też, działając zgodnie z przepisami RODO, każda z firm pożyczkowych za priorytet uznawać musi legalne przetwarzanie danych osobowych uzyskanych od klientów. Do tego dochodzą także takie aspekty jak pełna ochrona tychże danych, gwarantująca brak dostępu do nich przez jednostki do tego nieuprawnione.

RODO nakłada także dodatkowe obowiązki informacyjne. Także na firmy pożyczkowe. Jak to wygląda w praktyce? Firmy te muszą poinformować swoich klientów o szczegółowym celu przetwarzania danych, podać okres czasowy, w którym dane te będą przechowywane i przetwarzane, określić, kto dokładnie będzie miał dostęp do udostępnionych danych, jak również określić, jakie prawa i możliwości przysługują klientowi w zakresie wnoszenia zastrzeżeń co do przetwarzania danych.

Przed wejściem w życie przepisów RODO, wiele firm pożyczkowych mogło korzystać ze zgody domniemanej na przetwarzanie danych osobowych klienta. Po zmianach w prawie jednak taka możliwość wygasła i od 25 maja 2018 roku koniecznym staje się obowiązek otrzymania wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – podobnie wygląda sytuacja działająca w drugą stronę – w kierunku wycofania takiej zgody.

Przed zmianami wprowadzonymi przez RODO, przedsiębiorstwa, w tym również firmy pożyczkowe, miały obowiązek rejestrowania posiadanej bazy danych w GIODO (Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych). Zmiany wynikłe z wdrożenia RODO w miejsce GIODO powołały Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). W związku z tymi zmianami, firmy pożyczkowe nie będą już zobowiązane do zgłaszania posiadanych zbiorów danych. Nie jest jednak tak, że nie pojawiają się kolejne wymagania. Bo te są, owszem. Od 25 maja 2018 roku firmy pożyczkowe są zobowiązane do prowadzenia tzw. rejestru czynności przetwarzania. W praktyce wygląda to tak, że rejestr zawiera takie dane jak:
• nazwę i dane kontaktowe administratora
• cele przetwarzania danych osobowych
• opis grupy osób, do których dane te zostaną przekazane lub udostępnione do wglądu

Obowiązek wdrożenia RODO w założonych firmach pożyczkowych w praktyce będzie więc wiązał się z szeregami zmian w zapisach umów pożyczek – głównie z koniecznością wprowadzenia rozszerzonego obowiązku informacyjnego. Większa ilość i szczegółowość zgód dołączonych do wniosków o pożyczkę i innych dokumentów formalnych – to będzie codzienność wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z możliwości otrzymania szybkiego zastrzyku finansowego w postaci bezpiecznej chwilówki.

Dodatkowym obowiązkom w każdej firmie pożyczkowej sprostać będzie musiał zatrudniony tam administrator danych osobowych. On właśnie odpowiadać będzie za skuteczne wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które z kolei odpowiadać będą bezpiecznemu przechowywaniu danych wykorzystywanych w technikach profilowania. Na tych bowiem opiera się działalność większości firm udzielających szybkich pożyczek chwilówek.


Dodano: 27/10/2018 Autor: Agata Stopka    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.