Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Umowa pożyczki logo

Co to jest umowa pożyczki, kredytu?

       Umowa pożyczki jest to dokument, na podstawie którego pożyczkodawca przekazuje osobie zaciągającej pożyczkę środki pieniężne lub rzeczowe, a osoba ta deklaruje się do oddania tych środków w ustalonym czasie.

        Umowa ta jest umową najczęściej stosowaną w obrocie gospodarczym, ze względu na swoją prostotę. Jest to umowa o charakterze dwustronnym. Nie ma w kodeksie prawa cywilnego ograniczeń związanych z tym komu możemy udzielić pożyczki lub chwilówki. Pożyczkobiorcami mogą być więc wszystkie podmioty. Osoba udzielająca pożyczki nie ma konieczności naliczania odsetek, często pierwsze chwilówki są darmowe. Umowa nie musi być podpisana osobiście, w przypadku szybkich chwilówek wszystko dzieje się online. Nie należy mylić pojęcia pożyczka, chwilówka z pojęciem kredyt. Kredytu udzielają tylko banki po sprawdzeniu naszej zdolności kredytowej, szybkiej pozabankowej pożyczki chwilówki bez BIK KRD może udzielić każdy. Oczywiście nie ma konieczności zawierania takiej umowy, jednak prawnie jeśli pożyczka przekracza określoną kwotę (500zł) należy taką umowę podpisać. Określenie w umowie terminu zwrotu pożyczki oraz sposobu w jaki może być ona zwrócona leży w interesie pożyczkodawcy.

Co powinno znaleźć się w umowie pożyczki?
• Data i miejsce zawarcia umowy.
• Dane pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy. W przypadku osób fizycznych- dane z dowodu osobistego, w przypadku firmy- nazwę działalności oraz NIP.
• Kwota pożyczki lub pożyczanej rzeczy.
• Termin zwrotu pożyczki.
• Warunki jeśli chwilówka jest darmowa.
• Informacja na temat tego, czy dana pożyczka jest odpłatna czy też nie, jeśli tak trzeba zawrzeć w umowie wysokość odsetek, prowizji bądź kosztów dodatkowych. Gdy pożyczka jest odpłatna powinna znajdować się również informacja co wtedy, gdy spłacimy ją przed czasem.
• Informacja na temat możliwości odstąpienia od umowy.
• Informacja o tym, w jaki sposób lub w jakiej formie pożyczka może być zwrócona.
• Informacja o zabezpieczeniu w razie, gdyby pożyczkobiorca nie wywiązał się z umowy.
• Konsekwencje niewywiązania się z umowy bądź informacje o możliwości przedłużenia czasu na spłatę pożyczki.
• Informacja o możliwości wypowiedzenia umowy.
• Podpisy obu stron.

        Umowa pożyczki, chwilówki lub kredytu. Umową pożyczki jest umową konsensualną co oznacza, że zostaje ona zawarta w chwili, gdy obie strony złożą oświadczenie woli, a nie wtedy gdy zostanie wydany przedmiot pożyczki. Aby dobrze napisać taką umowę możemy korzystać z wzorów, które bardzo łatwo znaleźć na tej stronie. W momencie podpisania umowy pieniądze bądź inne dobra będące przedmiotem pożyczki są własnością pożyczkobiorcy. Jeśli pożyczkodawca nie wydał przedmiotu umowy sprawa przedawnia się po sześciu miesiącach, od momentu gdy przedmiot miał być wydany. Podczas gdy termin zwrotu pożyczki nie został ustalony pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić pożyczkę w przeciągu sześciu tygodni od momentu, gdy pożyczkodawca wypowiada umowę. Gdy dobra, które zostały przekazane pożyczkobiorcy mają jakieś wady, pożyczkodawca ma obowiązek tę wadę naprawić, jeśli w momencie zawierania umowy wiedział o owej wadzie. Ta sytuacja nie ma miejsca wówczas, gdy wada jest na tyle duża, że pożyczkobiorca może ją łatwo zauważyć podczas wydania przedmiotu pożyczki. Zawsze mamy również prawo do zerwania umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, aby to zrobić trzeba wypełnić ręcznie odstąpienie od umowy, zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres email lub do siedziby pożyczkodawcy.
       Bardzo ważne jest, aby taką umowę dokładnie przeczytać, gdyż łatwo można stać się ofiarą oszustwa i wziąć na siebie zobowiązanie na kilka lat. Jeśli nie będziemy się wywiązywać z umowy sprawa może trafić bowiem na drogę sądową.


Dodano: 26/06/2017 Autor: Mateusz Bogacz    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.