Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Co to są pieniądze?

Co to jest upadłość konsumencka? Jak ogłosić bankructwo?

        Upadłość konsumencka istnieje w polskim prawie upadłościowym i naprawczym od 31 marca 2009 roku. Czym jest w istocie? Gdyby pokusić się o stworzenie możliwie najprostszej i najkrótszej definicji, będzie redukcją lub umorzeniem zobowiązań finansowych ciążących na osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sytuacja dotyczyć będzie zaistnienia niezawinionej niewypłacalności – nie jest więc tak, że upadłość konsumencką, bankructwo. Ogłosić też może pierwszy z brzegu dłużnik, który nierozsądnie, niepotrzebnie, a przy tym i w pełni świadomie zadłużał się na co raz większe kwoty pieniężne.

Upadłość konsumencką na wniosek wierzycieli lub też samego dłużnika, może orzec sąd. A wszystko w ramach obowiązującego postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych, obowiązującego zgodnie z zapisami art.4911-23 tegoż prawa. Umorzenie długów w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dotyczyć może zarówno części zobowiązań finansowych, jak i ich całości. Dotyczyć to będzie jednak tylko i wyłącznie tych długów, które obowiązywały przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Czy upadłość konsumencka związana jest z likwidacją całości lub części majątku konsumenta? Oczywiście, że tak. Środki finansowe uzyskane w ten sposób przekazywane są kolejno dla zaspokojenia roszczeń wierzycieli, którzy we właściwym czasie zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zgłosili istnienie danej wierzytelności, chwilówki na dowód bez biku. Wraz z uruchomieniem procedury upadłości konsumenckiej jedyną osobą upoważnioną do dysponowania majątkiem konsumenta pozostaje syndyk sądowy. Warto podkreślić jednak, że sprzedaż majątku upadłego konsumenta nie będzie dotyczyć przedmiotów niezbędnych do zaspokojenia pierwszej potrzeby oraz zagwarantowania potrzeb codziennej egzystencji.

Jak można zgłosić wszczęcie postępowania upadłościowego? Wystarczy wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz uiścić stosowną opłatę w wysokości 30 zł. Wniosek kieruje się do jednego z 30 sądów upadłościowych działających w Polsce, właściwego ze względu na miejsce aktualnego adresu zamieszkania dłużnika. To wówczas sąd dostaje zielone światło do decyzji o umorzeniu części lub całości długów, jak i ustaleniu planu ich spłaty czy określeniu nawet konieczności sprzedaży domu lub mieszkania pozostającego dotychczas w posiadaniu zadłużonego konsumenta.

Sąd może również ustalić szczegółowy plan spłaty wierzycieli dłużnika np. pozabankowych pożyczek online. Ten jednak nie może dotyczyć okresu dłuższego niż 3 lata i polegać ma na całkowitej lub częściowej spłacie zobowiązań wobec wierzycieli. Po stronie sądu leży też ustalenie, jaka część zobowiązań upadłego konsumenta ulegnie oddłużeniu po sukcesywnym i całkowitym wykonaniu planu spłaty szybkich pożyczek na dowód.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być jednak oddalony przez sąd. Kiedy tak się stanie? Chociażby wówczas gdy sąd stwierdzi, że niewypłacalność konsumenta wynika z rażących zaniedbań dłużnika i jego umyślnej winy. Te właśnie przesłanki zaliczane są do grupy negatywnych bezwzględnych. Jest i grupa przesłanek negatywnych względnych – do nich zaliczyć trzeba np. podanie nieprawdziwych lub niezupełnych danych w składanym wniosku o upadłość.


Dodano: 23/12/2019 Autor: Mateusz Bogacz    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.