Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Odsetki logo

Co to są odsetki? Czy pożyczki mogą być bez odsetek?

Odsetkami nazywa się wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy. Odsetki najczęściej są powiązane z branżą szeroko rozumianych pożyczek. Na wysokość odsetek wpływa stopa oprocentowania, kwota kapitału oraz czas użytkowania.

       Istotną rolę ogrywa również kalendarz naliczania odsetek. Kalendarz taki liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, ustalonego oraz faktycznego terminu spłaty. Uwzględnia on dni ustawowo wolne od pracy. Sposób wyznaczania odsetek ustala indywidualnie bank z klientem, polskie prawo bankowe niczego w tej kwestii nie narzuca. Jeżeli chodzi o metody obliczania odsetek wyróżniamy trzy rodzaje:
• Odsetki proste, oblicza się je od kapitału po okresie oprocentowania, pobierane są po ich naliczeniu.
• Odsetki składane - po okresie oprocentowania naliczone odsetki dolicza się do kapitału, a po kolejnym okresie oblicza się je od ich łącznej kwoty.
• Dyskonto - odsetki w tym przypadku potrącane są z góry za cały okres obliczeniowy.

Odsetki od pożyczek        W przypadku pożyczek bankowych stopa oprocentowania, która ma wpływ na wysokość odsetek może być stała lub zmienna. Stała stopa procentowa nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy pożyczki, jest ona w polskim systemie stosowana najczęściej w przypadku pożyczek krótkoterminowych, tak zwanych chwilówek. Natomiast zmienna stopa procentowa liczona w oparciu o stopę referencyjną stosowana jest zwykle przy pożyczkach długoterminowych. Odsetki możemy podzielić m.in. na odsetki kapitałowe i odsetki za zwłokę. Mają one odmienne zastosowanie, dlatego nie można stosować zamiennie w umowach. Odsetki kapitałowe są pewnego rodzaju formą wynagrodzenia za możliwość korzystania z obcego kapitału, takiego jak szybka pożyczka online. Natomiast odsetki za zwłokę nazywane również odsetkami za opóźnienie są karą za niewywiązanie się z obowiązku spłaty w ustalonym wcześniej terminie. Odróżnia je także to, że odsetki kapitałowe muszą wynikać z umowy, a odsetki za opóźnienie przeważnie wynikają z przepisów prawa. Inny podział to odsetki ustawowe i odsetki umowne. Wysokość odsetek umownych jest ustalona przez strony umowa. Jeśli natomiast nie została taka wysokość ustalona stosuje się odsetki ustawowe. Dotyczy to zarówno odsetek kapitałowych jak i odsetek za opóźnienie. Odsetki ustawowe są powszechnie stosowaną formą odszkodowania za opóźnienie w spłaceniu pożyczki. Dzięki tego typu odsetkom pożyczkodawca nie musi wykazać swoich strat, wystarczy, że udowodni okres opóźnienia w płatnościach oraz wysokość kwoty jaką pożyczkobiorca jest mu dłużny, aby otrzymać odszkodowanie. W Polsce wysokość odsetek ustawowych od roku 2016 ustala Minister Sprawiedliwości, wcześniej robiła to Rada Ministrów.

        Prawnie naliczanie odsetek powinno się zacząć od dnia następującego po dniu, w którym spłata miała nastąpić aż do dnia faktycznej spłaty. Przykład: Dnia 05.04.2017r. dokonano zakupu z terminem płatności 10.05.2017r., a faktyczna spłata nastąpiła w dniu 14.05.2017r. Odsetki w takiej sytuacji powinno się policzyć za 4 dni. W przypadku, gdy dzień spłaty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy zostaje on automatycznie przesunięty na dzień następny.

        Odsetki budżetowe zwane również odsetkami podatkowymi lub odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych są to odsetki pobierane od każdego rodzaju podatków oraz innych należności budżetowych, które nie zostały terminowo spłacone. Stawki tego typu odsetek ustalane są przez Ministra Finansów, stanowią one dwukrotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Aby obliczyć wysokość odsetek podatkowych należy pomnożyć zaległą kwotę przez liczbę dni po terminie spłaty oraz obowiązującą w danym czasie stawkę odsetek. Kwoty z końcówkami powyżej 50gr zaokrągla się w górę, natomiast poniżej 50gr pomija. Jeśli chodzi o odsetki istotną kwestią jest również tzw. zakaz anatocyzmu. Jest to zakaz naliczania odsetek od zaległych odsetek. Oznacza to w praktyce, że odsetki powinno się naliczać od kwoty głównej. Zasady tej nie stosuje się, gdy: wniesiono powództwo do sądu, gdy strony umowy tak postanowią bądź jeśli sytuacja dotyczy długoterminowej pożyczki kredytowej. Jeśli chodzi o płatność odsetek- są one płatne pod koniec każdego roku, a w przypadku gdy termin spłaty jest krótszy niż rok- w momencie spłaty owej kwoty.

Pożyczki chwilówki bez odsetek

Pożyczki chwilówki bez odsetek

       W przypadku pierwszych chwilówek online, nie mamy żadnych odsetek, wynoszą one zero co oznacza że oddajemy taką samą kwotę jaką pożyczyliśmy. Jest to spore ułatwienie, a niekiedy szok dla osób, które pierwszy raz spotykają się z darmowymi pożyczkami. Nasz ranking takich chwilówek lista-firm.com.pl pomaga poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie i odkrywać najlepsze oferty i promocje. Musimy również wiedzieć, że nie oddanie pieniędzy w wyznaczonym terminie (najczęściej wynosi on miesiąc, 45 lub 60 dni za darmo) jest równoznaczne z utraceniem promocji, dzięki której chwilówka jest bez odsetek i dodaniem kosztów, które będziemy musieli ponieść.


Dodano: 01/08/2017 Autor: Agata Tomaszewska    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.