Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Co to są pieniądze?

Co to są i jak powstały pieniądze?

        Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją pieniądz jest powszechnie akceptowanym towarem wykorzystywanym do dokonywania płatności za dostarczone nam dobra lub aktualne zobowiązania. Pieniądz służy określeniu konkretnej, ekonomicznej wartości nabywanych dóbr oraz świadczonych usług. Dzięki jego wykorzystaniu możliwe staje się sukcesywne porównywanie wartości różnorodnych dóbr i usług istniejących na rynku. Pieniądze mogą być zarówno materialnym, jak i niematerialnym środkiem płatniczym.

Choć ciężko jest wskazać na jedyną i najbardziej prawidłową oraz szeroką definicję pieniądza, w wielu przypadkach pieniądze uznawane są za miernik wartości oraz nieprzynoszący dochodu składnik majątku. Pieniądze pozostają również wygodnym i używanym od wieków, narzędziem transakcji handlowych, choć ich historia sięga wymiany barterowej – niegdyś płaciło się towarem za towar. Pieniądze są również niejednokrotnie międzynarodowym środkiem płatniczym – tak jest w przypadku chociażby waluty euro.

Pieniądz stworzony jest z trzech elementów:
• jednostki pieniężnej
• sumy pieniężnej (suma pieniężna jest jednostką pieniężną wyrażoną w postaci znaków pieniężnych)
• znaku pieniężnego
Pełni również trzy funkcje. Pieniądz jako środek wymiany to funkcja podstawowa utożsamiająca pieniądz z instrumentem płatniczym. Jako miernik wartości pieniądz pozwala określić konkretne ceny towarów i usług. Dodatkowo jest też środkiem tezauryzacji – odpowiada za przechowywanie wartości.

Pieniądze mogą występować w wielu rozmaitych rodzajach, a do tych najpopularniejszych zaliczyć należy pieniądze zdawkowe (gotówkowe), pieniądze kruszcowe, pieniądze papierowe (banknoty), pieniądze metalowe (monety), pieniądze rozrachunkowe (bezgotówkowe), obligacje, weksle, czeki oraz bony. Dodatkowo warto również wspomnieć i o pieniądzu elektronicznym, którego wpłaty i wypłaty realizowane są przy wykorzystaniu magnetycznych kart płatniczych.

Z kolei wśród najważniejszych własności pieniędzy wymienić należy następujące:
• poręczność
• rozpoznawalność
• stabilność
• podzielność
• jednolitość
• trwałość
• akceptowalność


Dodano: 02/09/2019 Autor: Agata Stopka    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.