Pożyczki chwilówki online - lista-firm.com.pl


Fundusz Wsparcia Kredytobiorców pomoc dla dłużników

Pomoc dla zadłużonych poprzez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i Bank Gospodarstwa Krajowego

        Gdy zaczynamy zastanawiać się nad tym, czy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest instytucją odpowiednią właśnie dla nas, warto wiedzieć, dla jakich osób dedykowane jest wsparcie w ramach działalności tej instytucji. Jak się okazuje, o pomoc dla zadłużonych wnioskować mogą osoby fizyczne które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i majątkowej. Co więcej – zobowiązane są w ramach podpisanych wcześniej umów – do regularnego spłacania rat kredytu mieszkaniowego. Czy dodawać trzeba, że wywiązywanie się z zobowiązań finansowych w tym przypadku związane jest ze znacznym obciążeniem i uszczupleniem dostępnego budżetu gospodarstwa domowego?

        Skąd Fundusz Wsparcia Kredytobiorców bierze fundusze na funkcjonowanie? Środki pochodzą z wpłat kredytodawców i są gromadzone w sposób proporcjonalny do wielkości przyznanego kredytu mieszkaniowego. Środki te gromadzone są wówczas, gdy kredytobiorcy zwlekają ze spłatą w terminie przekraczającym 90 dni.

        Fundusz Wsparcia Kredytobiorców nie działa ot tak sobie. Jego funkcjonowanie i zakres działalności określają stosowne ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów, gdzie znaleźć można szczegółowe zapisy będące podstawą otrzymania wsparcia. Przepisy prawa, na mocy których powołano Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, obowiązują od 19 lutego 2016 roku.

        Instytucją odpowiedzialną za udzielanie realnego wsparcia finansowego kredytobiorcom jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak to działa w praktyce? O wsparcie z zasobów FWK ubiegać się mogą wszyscy kredytobiorcy – niezależnie od tego, w jakiej walucie uruchomili kredyt mieszkaniowy, np. we frankach. Ograniczeniem jest czas otrzymywania dofinansowania – nie może on przekroczyć okresu 18 miesięcy. Ważną kwestią jest też jego wysokość – ta równoznaczna będzie z wartością rat kapitałowych oraz odsetkowych zaciągniętego kredytu, przy czym jednak nie może być wyższa, niż 1500 zł miesięcznie.

        A teraz kilka słów o formalnościach. Zainteresowani otrzymaniem wsparcia z FWK powinni złożyć stosowny wniosek (dostępny choćby online), w siedzibie banku, który udzielił im kredytu mieszkaniowego. Tu warto pamiętać, że zgodnie z zapisami uwzględnionymi w ustawie, termin na złożenie takiego wniosku mija wraz z 31 grudnia 2018 roku. Pomoc finansowa otrzymana z zasobów FWK nie jest pomocą bezzwrotną. Każdy, kto ją otrzyma, będzie zobowiązany do jej zwrotu. Dużą ulgą dla osób w trudnej sytuacji finansowej będzie to, że zwrot będzie nieoprocentowany, a czas na dokonanie całego zwrotu wyniesie nawet 8 lat (liczone dopiero po 24 miesiącach od momentu otrzymania wsparcia). Pieniądze będzie trzeba zwrócić bezpośrednio na rachunek bankowy Funduszu. Myśląc o dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności warto wspomnieć również o konieczności dopilnowania terminu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Umowa ta ma zostać zawarta miedzy bankiem a wnioskodawcą nie później niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

>>> Pobierz i zobacz wniosek do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców poprzez BGK o pomoc dla zadłużonych<<<


        Pomoc dla osób zadłużonych FWK Jeśli wiemy, jakich formalności należy dopełnić i kto może starać się o wsparcie z ramienia FWK, warto uszczegółowić, kto dokładnie może liczyć na zastrzyk dodatkowej gotówki nie przy pomocy pożyczki online. Mogą to być osoby, które:
• na dzień złożenia wniosku posiadają status osoby bezrobotnej (umowa nie zostanie podpisana jednak wówczas, gdy to kredytobiorca złożył wypowiedzenie w pracy lub umowa została rozwiązana z winy pracownika)
• mają dochody o określonej wysokości i ponad 60% tych dochodów stanowią miesięczne koszty utrzymania kredytu
• mają miesięczny dochód nieprzejraczający w gospodarstwie jednoosobowym kwoty 634 zł, a w wieloosobowym – wielokrotności 514 zł (po 514 zł na każdego członka rodziny)

        Ustawa gwarantująca dostęp do środków finansowych w ramach FWK reguluje możliwość otrzymania wsparcia jedynie w przypadku wzięcia następujących rodzajów kredytów:
na budowę domu jednorodzinnego
• na nabycie prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
• na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
• na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego należącego do spółdzielni mieszkaniowej
• na spłatę kredytu mieszkaniowego związaną z zabezpieczeniem hipotecznym obowiązującym na przedmiocie kredytowania

        A w jakich sytuacjach wsparcie z Funduszu nie zostanie przyznane? To również warto wiedzieć. Odmowa nastąpić może w następujących przypadkach:
• gdy umowa kredytu mieszkaniowego zostanie wypowiedziana
• gdy kredytobiorca na dzień złożenia wniosku pozostaje właścicielem innego lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego
• gdy kredytobiorca posiada inne prawa do lokalu mieszkalnego, m.in. spółdzielcze czy spółdzielcze własnościowe
• gdy kredytobiorca pozostaje najemcą innego lokalu mieszkalnego lub też domu jednorodzinnego

        Gdy wiadomo już, czego może spodziewać się potencjalny kredytobiorca, zainteresowany otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków FWK, warto zapytać o szczegóły oferty w banku, w którym zaciągnęło się kredyt mieszkaniowy. W końcu kto pyta, nie błądzi, a wręcz przeciwnie – może uzyskać dostęp do bardzo przydatnej wiedzy, którą warto wdrożyć do codziennego życia. Wszystko po to, by żyło się lepiej.

Dodano: 28/11/2017 Autor: Marek Ciechanowski    
Oceń artykuł od 1 do 5:Komentarze, pytania, opinie:


<--- zobacz cały słownik pożyczkowy

Przedstawione opisy pożyczek nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.)
Nie gwarantujemy że podane informacje na stronie lista-firm.com.pl są aktualne i prawdziwe. lista-firm.com.pl nie udziela pożyczek, jest tylko pośrednikiem finansowym.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje i ich następstwa. Zawsze należy czytać umowy pożyczek, sprawdzać samemu RRSO i stosować się do warunków pożyczek.